Architect & Advies
voor collectief wonen

Tijmen Kuyper & Philip Krabbendam

Wij hebben een grote passie voor collectief wonen in alle denkbare vormen.

Om wooncollectieven en hun architecten te helpen

bij het ontwerpen van nieuwe woongemeenschappen

combineren wij decennia aan academische kennis en praktijkervaring.

WAT WIJ BIEDEN

Wij komen graag
onze kennis van collectief wonen
inzetten bij jouw project

1.

KENNIS MAKEN

Eerst komen we in contact en
bespreken we jullie project en
proces. We prikken een datum
om langs te komen en wij gaan
alvast advies op maat maken.

2.

KENNIS DELEN

We komen gratis langs en delen
tijdens een interactieve
presentatie onze kennis en
ervaring. Ons advies is toegespitst
op jullie project.

3.

KENNIS TOEPASSEN

Daarna kan onze expertise jullie nog verder helpen.
In overleg bieden wij op maat o.a.
verdiepende kennissessies,
beproefde workshops en
kunnen wij deel worden van jullie ontwerpteam.

KUYPER & KRABBENDAM

Twee generaties realistische idealisten

Tijmen Kuyper

Tijdens zijn studies planologie aan de UvA en architectuur aan de TU Delft heeft hij onderzoek gedaan naar hoe je goed een buurt of gebouw kan ontwerpen voor collectief wonen.

Dr. Ir. Philip Krabbendam

Als pionierende architect in de jaren 70 ontwierp hij Centraal Wonen Delft waar hij nu nog woont. Zowel als architect, onderzoeker en bewoner heeft hij een halve eeuw aan ervaring.

Wooncoöperatie
Het Groene Spoor Oosterbeek
In oktober 2023 deelde wij hier
onze kennis. In januari 2024
organiseerde we een volledige
workshopdag om met de bewoners
te onderzoeken hoe ze collectief
willen wonen op een kavel.
Wooncoöperatie
Hommeldorp Utrecht

In november 2023 hebben wij
geholpen bij het concreet maken
van hoe ze willen wonen.
Dat heeft hen geholpen bij
het schrijven van hun visie.
Wooncoöperatie
Bonte Hulst Amsterdam
In november 2023 gaven wij advies
over het concept schetsontwerp
van de Bonte Hulst aan de groep
en de architect.
Architectenbureau
Time to Acces
Binnenkort gaan wij naar
architectenbureau Time to Acces
om advies te geven over
meerdere van hun collectieve
woonprojecten.
Wooncoöperatie
Ons Groene Huis Haarlem
Vanaf januari 2024 is Tijmen
opgenomen in de kerngroep
van deze wooncoöperatie.
Samen met hen maakt hij een
ontwerp voor de eerste
wooncoöperatie van Haarlem.

Initiatief
De Drijvende Kracht

DDK wilt duurzame drijvende
gemeenschappen bouwen.
Wij adviseren hoe deze
ontworpen kunnen worden
voor fijn collectief wonen.
Wooncoöperatie
Woonwolk Amsterdam
Binnenkort gaan wij met de
architect, procesmanager
en een deel van de kerngroep
kijken naar hun schetsontwerp.

Congres
Thuis in de Wijk
In maart 2024 zijn wij de
gespreksleiders bij twee
rondetafelgesprekken over
de sociaal-ruimtelijke aspecten
voor collectief wonen.

Kennisplatform
Collectieve Kracht
Halverwege 2024 sluiten
wij ons aan bij de eerste
lichting van een nieuw
“lab” van dit platform voor
de coöperatieve beweging.

Laten we kennis maken

Stuur ons een berichtje

info@CoWonen.com

Bericht ons op LinkedIn

Tijmen Kuyper / Philip Krabbendam