Architect & Advies
voor collectief wonen

Tijmen Kuyper & Philip Krabbendam

Wij hebben een grote passie voor collectief wonen in alle denkbare vormen.

Om wooncollectieven, ontwikkelaars, beleidsmakers en architecten te adviseren

bij het ontwerpen van nieuwe woongemeenschappen

combineren wij decennia aan academische kennis en praktijkervaring.

WAT WIJ BIEDEN

Wij komen graag
onze kennis van collectief wonen
inzetten bij jouw project

KENNIS MAKEN

Eerst komen we in contact en
bespreken we jullie project en
proces. We prikken een datum
en wij gaan alvast advies op
maat maken.

KENNIS DELEN

Wij kunnen langskomen voor een
interactieve lezing of masterclass die
aangepast is aan de doelgroep en/of project.
Ook leveren wij als dienst dat wij jullie
plan van feedback voorzien voor collectief wonen.

KENNIS TOEPASSEN

Wij kunnen ook in co-creatie
een groep begeleiden. Van het vormen
van een samenwoonvisie tot een echt ontwerp
combineren wij onze expertise van collectief wonen
met jullie input via unieke workshops.

Laten we kennis maken

info@CoWonen.com
+316 57044369

KUYPER & KRABBENDAM

Twee generaties realistische idealisten

Tijmen Kuyper

Tijdens zijn studies planologie aan de UvA en architectuur aan de TU Delft heeft hij onderzoek gedaan naar hoe je goed een buurt of gebouw kan ontwerpen voor collectief wonen.

Dr. Ir. Philip Krabbendam

Als pionierende architect in de jaren 70 ontwierp hij Centraal Wonen Delft waar hij nu nog woont. Zowel als architect, onderzoeker en bewoner heeft hij een halve eeuw aan ervaring.

Wooncoöperatie
Het Groene Spoor Oosterbeek
In oktober 2023 deelde wij hier
onze kennis. In januari 2024
organiseerden wij een volledige
workshopdag om met de bewoners
te onderzoeken hoe ze collectief
willen wonen op een kavel.
Wooncoöperatie
Hommeldorp Utrecht

In november 2023 hebben wij
geholpen bij het concreet maken
van hoe ze willen wonen.
Dat heeft hen geholpen bij
het schrijven van hun visie.
Wooncoöperatie
Bonte Hulst Amsterdam
In november 2023 gaven wij
onze introductie presentatie met
advies op het concept schetsontwerp
van de Bonte Hulst aan de groep
en de architect.
Architectenbureau
Time to Acces
Wij adviseren inhoudelijk
bij alle ontwerpen van hun
collectieve woonprojecten:
De Nieuwe Meent,
De Bonte Hulst en De Bundel
Wooncoöperatie
Ons Groene Huis Haarlem
Vanaf januari 2024 is CoWonen
actief en nauw betrokken bij
deze wooncoöperatie en hij
adviseert bij het ontwerp van
Haarlems eerste wooncoöperatie.

Initiatief
De Drijvende Kracht

DDK gaat duurzame drijvende
gemeenschappen bouwen.
Wij adviseren hoe deze
ontworpen kunnen worden
voor fijn collectief wonen.
Wooncoöperatie
Woonwolk Amsterdam
Na een introductie presentatie
gaan wij een workshop geven
over eigenaarschap en
invulling van collectieve ruimtes.

CPO
Charge Free Home

Deze CPO is voortgekomen
uit CommonsSociety en heeft
veel kennis over energieneutraal
bouwen. Wij adviseerden over
de potentiële collectieve kant.

Binnentuinen Zuid West
Den Haag

Portiekbinnentuinen worden
integraal verbeterd. CoWonen
is betrokken bij onderwijs,
kennisdagen en binnenkort
wellicht participatieworkshops.

Congres
Thuis in de Wijk
In maart 2024 waren wij de
gespreksleiders bij een
rondetafelgesprek over
sociaal-ruimtelijke aspecten
voor collectief wonen.

Ministerie
Consultatie BZK en OCW
In maart 2024 zat CoWonen
aan tafel bij een consulatie
over de connectie tussen
de “leefwereld” en de
ARO 2025-2028

Brabants Netwerk
Wonen-Zorg-Welzijn
Wij delen onze expertise
en geven in juni 2024 een
interactieve lezing en geven
dan ook projecten feedback.

Kennis en Netwerk
Platform31
Philip schreef mee aan een
publicatie en in mei 2024
gaf CoWonen een lezing
en workshop aan corporaties
over geclusterd wonen

Kennisplatform
Collectieve Kracht
Halverwege 2024 sluiten
wij ons aan bij de eerste
lichting van een nieuw
“lab” van dit platform voor
de coöperatieve beweging.

Kennisnetwerk
CoopLink
Op Wooncoöperatie Dag
2024, organiseren wij
een sessie. Tijmen sprak
in de Podcast over het
ontwerpen van een PvE.

Laten we kennis maken

Stuur ons een berichtje

info@CoWonen.com

Bericht ons op LinkedIn

Tijmen Kuyper / Philip Krabbendam