CoWonen Activiteiten Spel

In veel collectieve woonprojecten worden collectieve ruimtes niet zo gebruikt als gehoopt. Vaak komt dit doordat belangrijke denkstappen en vragen zijn overgeslagen tijdens de ontwikkeling van een project. Tijmen Kuyper van CoWonen heeft daarom het Activiteiten Spel ontwikkeld.

Tijdens het ontwikkelen van een woonproject met collectieve ruimtes wordt vaak meteen al in ruimtes gedacht. Maar het is belangrijk om eerst te onderzoeken welke activiteiten je als groep in en rond het wonen wilt ondernemen. Uit deze activiteiten met bijbehorende variabelen zoals openbaarheid en frequentie volgen uiteindelijke concrete eisen en wensen voor een ontwerp.

Op deze pagina staat een korte beschrijving van het CoWonen Activiteiten Spel. Deze is in overleg in te zetten bij jouw project inclusief spelbegeleiding van CoWonen.

Ronde 1: Interactieve lezing ~ 1 tot 2 uur

Voordat het spel wordt gespeeld, geeft CoWonen een interactieve lezing over belangrijke ontwerpprincipes voor collectief wonen. Deze masterclass geeft een basiskennis van “do’s en don’ts” op basis van onderzoek en bestaande projecten.

Ronde 2: Activiteiten indelen per schaalniveau ~ 1 tot 2uur

Afhankelijk van jouw project worden een aantal sociale schaalniveaus van “openbaarheid” vastgesteld. Meestal zijn dit: Intiem, huishouden, cluster, project en buurt. Vervolgens worden ruim 50 activiteiten besproken en ingedeeld op een niveau. Ook wordt meteen met elkaar besproken wat de frequentie van een activiteit is.


Ronde 3: Kenmerken van de activiteiten ~ 1 tot 2 uur

Door middel van stickervellen met icoontjes worden door de deelnemers snel en intuïtief alle activiteitenkaarten van kenmerken voorzien zoals: Moet of mag het? Maakt het veel geluid en/of moet het juist stil zijn? Wat heb je er voor nodig?

Ronde 4: Activiteiten kaarten indelen in ruimtes ~ 1 tot 2 uur

Iedereen krijgt een setje kaarten en in beurten worden de activiteitenkaarten in overleg ingedeeld in ruimtes (enveloppen). Dit is een iteratief proces van ruimtes samenvoegen en opdelen. Ook hier is het weer belangrijk dat de spelbegeleider de juiste vragen en tips weet in te brengen.

Ronde 5: Verder met Veld en Volume ~ 1 tot 3 dagdelen

Nu dat de groep een eerste Programma van Eisen en Wensen heeft opgesteld kan met de Veld en Volume methode van Flip Krabbendam verder in co-creatie woonwensen onderzocht worden. De ruimtes, met bijbehorende activiteitenkaarten, krijgen nu elk een eigen blokje. Daarmee kunnen deelnemers nu gaan onderzoeken hoe deze ruimtelijk te combineren zijn op een beoogd kavel. Hier ontstaan weer tal van vragen en belangrijke discussies. De conclusies hiervan versterken het PvE/W nog verder. Zo leggen het Activiteiten Spel en Veld en Volume een solide en doordachte basis onder een ontwerp van een collectief woonproject waar bewoners echt eigenaarschap ervaren.